AEROTVZ

Program stručnog osposobljavanja namijenjen je zaposlenicima i drugim ugovornim djelatnicima aerodroma, pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, koji rade na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa.

Program stručnog osposobljavanja, zasniva se na Pravilniku o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, koji rade na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa, (NN 7/13), na temelju kojeg je TVZ, Elektrotehnički odjel, izradio Operativni priručnik organizacije za stručno osposobljavanje i dobio suglasnost Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za provedbu togprograma.

Osposobljavanje se provodi za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa, za Grupu 8. – Održavanje i pregled objekata i operativne površine aerodroma, Podgrupa a) Održavanje i pregled instalacija i uređaja sustava prilaznih svjetala i rasvjete operativne površine aerodroma.Više informacija na službenim stranicama.

docsicon

Riješenja o edukaciji, instruktorima, pravilnik, kalendar, prijavnica.

.rar file – 4.78 MB

AEROTVZ edukacije

Programi stručnog osposobljavanja

Sorry, no posts matched your criteria.