Android

Android

12 rujna, 2012

[tab name=’Prednosti’]

 

Android je platfoma za razvoj mobilnih aplikacija čija je popularnost u stalnom porastu. Sve veći broj korisnika i dostupnih aplikacija te snaga tvrtke Google i mnogih proizvođača pametnih telefona (engl. smartphone) i tableta koji podržavaju Android platformu jamče da je vrijeme uloženo u ovladavanje tehnikom izrade Android aplikacija odlična investicija.

Tvrtke moraju biti prisutne na webu, facebooku ili sličnim stranicama, ali sve češće trebaju i svoje aplikacije za Android. Čime god se bavili, marketingom, trgovinom, prehranom, medicinom, nuklearnim elektranama ili cestovnim jurilicama, postoje veliki izgledi da će vam trebati mobilna aplikacija koja će dodati nove funkcije vašem postojećem ili budućem pametnom telefonu ili tabletu.

Namjena ovog tečaja je prenijeti vam potrebno znanje za početak samostalnog istraživanja Android platforme: alati, platforme, okviri programa, korisničko sučelje testiranje, virtualni uređaji itd. Kao što je poznato, prvi koraci su uvijek najteži i nije ih lako napraviti samostalno pa ćemo vas naučiti svemu što je potrebno znati u početku. Nažalost, trajanje tečaja je prekratko da bi vas naučili programirati u Java programskom jeziku za što smo namijenili poseban tečaj: Objektno Orjentirano Programiranje.


Metodologija

Tečaj je namijenjen svima koji žele isprobati razvoj aplikacija za Android. Uz pomoć predavanja i materijala svaki polaznik izradit će aplikaciju i postaviti je na svoj Android uređaj prateći predavanja i pisane upute. Uz to, potičemo polaznike da predlože i izrade svoju aplikaciju u okviru tema tečaja.

Polaznike ne podučavamo Java programskom jeziku, naprednim elementima Android sustava, naprednom korištenju alata i razvojne okoline. Polaznici dobiju sav potreban Java izvorni kod za završavanje svih zadataka a potiče ih se na daljnje samostalno istraživanje Java programskog jezika i Android okoline.


Ciljevi programa

Ovaj tečaj pomoći će vam da prepoznate i profilirate područje u koje morate uložiti dodatan trud kako bi što brže usavršili svoja znanja i vještine te postali ekspert za razvoj aplikacija za Android platformu.

Polaznici su na kraju tečaja sposobni izraditi Android aplikaciju sa više aktivnosti koristeči osnovne grafičke elemente i osnovnu programsku logiku. Polaznici na tečaju steknu osnovna znanja i vještine:

 • Korištenje razvojne okoline i emulatora
 • Poznavanje i modificiranje strukture Android aplikacije.
 • Upravljanje i modificiranje manifest datoteke.
 • Korištenje, modificiranje i upravljanje resursima.
 • Izrada grafičkog sučelja aplikacije koristeći layout
 • Povezivanje grafičkig widget elemenata sa resursima.
 • Upravljanje, modificiranje i izrađivanje Activity objektima
 • Upravljanje i povezivanje layouta, widgeta i resursa iz Java izvornog koda
 • Kreitanje Intent objekta i pozivanje nove aktivnosti iz Java izvornog koda
 • Prenošenje podataka u novu aktivnost koristeći Intent.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]
Nastava se održava u četiri dijela od po četiri sata i uključuje predavanja i vježbe za svaku cjelinu:

 1. Uvod u Android, Alati, Resources, Manifest (Andoid stack, Eclipse IDE, API nivoi, Android emulator, Android projekt, Struktura projekta, osnovni tipovi resursa, manifest datoteka, definiranje postavki aplikacije)
 2. Layout (Značajke korisničkog sučelja, Definiranje Layout datoteke, layout tipovi i njihova svojstva, Widget tipovi i njihova svojstva, izrada sučelja, kombiniranje layouta, povezivanje widgeta i resursa)
 3. Activity (Povezivanje aktivnosti i layouta, pristupanje resursima iz aktivnosti, pristupanje widgetima iz aktivnosti, definiranje onClick svojstva widgeta, pisanje pripadajuće Java metode)
 4. Intent (Stanja aktivnosti, Android pozivni stog, kreiranje nove aktivnosti, kreiranje Intent objekta, pozivanje nove aktivnosti, preijenos podataka u novu aktivnost putem Intenta)

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]
Ne tražimo nikakvo prethodno znanje o Androidu već samo volju za usvajanjem novih vještina. Polaznici moraju poznavati rad na računalu (kopiranje i spremanje podataka, datoteka, pretraživanje interneta, i sl.). Poželjno je da korisnici poznaju osnovne pojmove programiranja (što je to String, Integer, Double i sl.) i da su se susreli sa nekim od programskih ili skriptnih jezika (Basic, Pascal, HTML, i sl.).

Ukoliko vam je ovo prvi susret i upoznavanje s Java programskim jezikom, svakako preporučujemo naš tečaj Objektno orjentiranog programiranja koji će vam dati sva potrebna znanja da nastavite istraživati Android okolinu i graditi svoje Android aplikacije. Java vam naravno omogućuje i izradu desktop aplikacija za bilo koju platformu uporabom Java J2SE tehnologije.
Ukoliko već poznajete Java programski jezik ili neki drugi objektno orjentirani jezik dovoljno dobro da su vam objektno orjentirane paradigme i pojmovi prirodni i poznati, nakon ovog preglednog Android tečaja odlučite se za naš napredni Android tečaj i naučite sve što treba znati o razvoju naprednih aplikacija za Android platformu.

[/tab]

[tab name=’Certifikat’]

 

Polaznici po završetku edukacije dobivaju potvrde o prisustvovanju.

[/tab]

 

[tab name=’Iskustva’]

 

[testimonialswidget_list tags=”android”]

[/tab]

[tab name=’FAQ’]

 

[faq faq_topic=”android”]

[/tab]

[tab name=’Cijena’]

 

Uplatitelj Jednokratno Uplata na rate
Tvrtka 1.344,00 kn + PDV  /
Osobno 1.120,00 kn + PDV /
Plaćanje se vrši isključivo gotovinom. Ovisno o edukaciji, moguće je plaćanje
u jednoj ili više rata (prema naznačenom cjeniku).
Na seminare se prijavljujete putem web-obrasca nakon čega ćemo Vam poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva. Jednu kopiju uplatnice trebate donijeti instruktoru na prvo predavanje. Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.
Promotivni popusti i kodovi vrijede za opciju jednokratnog, osobnog plaćanja i ne odnose se na već snižene edukacije i/ili akcije u tijeku. Popusti se ne zbrajaju. Pojedine edukacije mogu biti isključene iz popusta.

[/tab]

[tab name=’Prijave’]

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”android”]

[/tab]

[end_tabset]