Specijalizacija

AEROTVZ program

29 listopada in Specijalizacija

Pravilnik o provedbi programa stručnog  osposobljavanja zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge Pregled iz operativnog  priručnika  za  program ...

O-program

04 lipnja in Specijalizacija

[tab name='Prednosti']   Program stručnog osposobljavanja u svrhu obnavljanja potvrde O-PROGRAM mora proći imatelj potvrde o stručnoj osposobljenosti koji u vremenskom razdoblju od najmanje šest mjeseci i jednog dana do najviše 12 mjeseci kontinuirano nije obavljao poslove za koje posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti, prije ponovnog samostalnog...

P-program

04 lipnja in Specijalizacija

[tab name='Prednosti']   P-PROGRAM stručnog osposobljavanja u svrhu produljenja potvrde o stručnoj osposobljenosti mora uspješno završiti svaki polaznik najkasnije 36 mjeseci od uspješnog završetka prethodnog stručnog osposobljavanja. Imatelj potvrde o stručnoj osposobljenosti koji u vremenskom razdoblju od najmanje 3 mjeseca do najviše 6 mjeseci kontinuirano nije obavljao poslove...

S-program

04 lipnja in Specijalizacija

[tab name='Prednosti']   S-PROGRAM stručnog osposobljavanja izrađen je za poslove koji su prema Pravilniku svrstani u 8. Grupu kao poslovi koji su od značaja za sigurnost zračnog prometa pod nazivom: održavanje i pregled objekata i operativne površine aerodroma, podgrupa a) održavanje i pregled instalacija i uređaja sustava...