CCNA Security Trening Centar

CCNA Security Trening Centar

11 rujna, 2012

[tab name=’Prednosti’]

 

CCNA Security trening je program edukacije instruktora za CCNA Security program.

NetAkademija je Cisco Instructor Training Centar za nekoliko Cisco programa, između ostalih i za CCNA Security. Kako bi se dobilo pravo edukacije CCNA Security instruktora moraju se zadovoljiti visoka stručna i praktična znanja koja ne pokrivaju samo osnovni nivo edukacije o mrežnoj sigurnosti već zadiru i u viši, profesionalni nivo praktičnog znanja u području mrežne sigurnosti.

CCNA Security program se sastoji od 1 semestra nastave.

Kako bi mogli predavati na CCNA Security edukaciji instruktori moraju položiti praktični i teoretski ispit sa područja CCNA Security edukacije.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

Postoje 3 mogućnosti treninga za CCNA Security instruktore:

• Uživo:
– 40 h nastave
– 4 dana predavanja i 1 dan polaganje teoretskog i praktičnog ispita

• Blended:
– Trajanje od 40 sati
– Prva 4 dana su bazirana na udaljenoj edukaciji, ispiti i konzultacije se rješavaju preko interneta, a praktično uvježbavanje se provodi na vlastitoj opremi ili putem NetLab-a
– 1 dan se odvija uživo, rješava se case-study, praktični i teoretski ispiti

• 100% remote:
– Za instruktore kandidate koji imaju položeni CCNA security ili CCNP Security certifikat
– 1 dan polaganje teoretskog i praktičnog ispita

Ukoliko je potrebno, cijeli program se može završiti kombinacijom tri gore navedena načina.

[/tab]

[tab name=’Cijena’]

 

Cijena tečaja:
•    4.125,00 kn

 

[/tab]

[tab name=’Prijave’]

 

Prijave se mogu izvršiti na e-mail adresu: prijava@netakademija.com

[/tab]

[end_tabset]