Facebook-om do diplome

Facebook-om do diplome

10 rujna, 2013

Da smo na TVZ-u i NetAkademiji uvijek ukorak s trendovima i prvi u mnogim stvarima, pokazuje i primjer Andriane Lacković, koja je svojim diplomskim radom na temu Facebook-a odbacila svoj studentski status i postala naša diplomantica.

Andriana je, naime, svojim radom na temu marketinga na društvenim mrežama provela prvo  u Hrvatskoj istraživanje o učestalosti objavljivanja, sadržajima i interakciji „domaćih“ korisnika najpopularnije socijalne mreže.

O važnosti njena rada, složit će se svi marketinški stručnjaci koji su znanja i savjete do sada mogli sakupljati preko niza stranih specijaliziranih portala i servisa, koji su svoje rezultate temeljili na analizama i statistikama aktivnosti korisnika izvan Hrvatske.

Ovim istraživanjem za prvi kvartal 2013. godine, prikupljeni su podaci koji pokazuju uvelike sličnosti sa svjetskim trendovima, ali i zanimljive razlike u korištenju Facebooka u promotivne svrhe kod hrvatskih tvrtki. Za razliku od svjetskih rezultata gdje su najbolja vremena za objavu oko 11, 15 i 20 sati u Hrvatskoj je između 13 i 14 sati. Postovi koji su objavljeni u tom intervalu vremena imaju najbolju interakciju s korisnicima, dok je najbolji dan za objavu utorak.

Stranice s više fanova generiraju i više postova, a zanimljiv je podatak da je udio slikovnog sadržaja manji kod stranica s više fanova, budući da postovi sa slikama izazivaju najveću razinu interakcije s korisnicima. Istovremeno, udio tekstualnih postova manji je kod stranica s manje fanova.

Istraživanje provedeno na 4000 postova,  100.000 komentara, 700.000 “lajkova“  te nešto više od 10.000 dijeljenja sadržaja na popularnom Facebook-u, potpomognuto je tvrtkom Drap, već poznatim partnerom našeg Centra za karijerno savjetovanje.

Čestitamo Andriani i nadamo se da će njen rad biti pokretač za nova istraživanja u skladu sa svjetskima u IT industriji.