Nova Cisco edukacija – CCNA Cybersecurity Operations

Nova Cisco edukacija – CCNA Cybersecurity Operations

25 veljače, 2019

NetAkademija prva u Hrvatskoj pokreće novu Cisco edukaciju s područja kibernetičke sigurnosti – CCNA Cybersecurity Operations. Radi se o edukaciji koja pokriva osnovna znanja i vještine s područja kibernetičke sigurnosti a priprema za ulazna radna mjesta u SOC okruženjima. Više o samoj edukaciji možete vidjeti na CCNA Cybersecurity Operations.