O Cisco Akademiji

Posljednjih se godina Internet ustalio kao novi medij za razmjenu informacija globalnih razmjera koji unosi temeljite promjene u dosadašnji stil života, rada, zabave i učenja. Uz to, prednosti koje svakoj organizaciji donosi međusobno povezivanje informatičke opreme čine računalne mreže nezamjenjivim segmentom infrastrukture.

Priprema naraštaja za informatički svjesno društvo uključuje obrazovanje o informacijskim tehnologijama, posebice o mogućnostima koje nude mrežne usluge Interneta, a polazna točka njihovog obrazovanja jesu osnovne i srednje škole dok je uloga veleučilišnih i sveučilišnih studija stečena znanja proširiti i produbiti primijenjeno odgovarajućoj struci. Dovoljan broj stručnog kadra sposobnog za uspostavu i održavanje računalne infrastrukture znači i veću mogućnost primjene prednosti računalnih mreža u privredi, a zatim i u obrazovnim strukturama (školama i fakultetima) koje bi se u protivnom mogle susresti s poteškoćama praćenja i primjene informacijskih tehnologija.

Cisco akademija mrežnih tehnologija nudi provjereno uspješni sustav naobrazbe u području mrežnih tehnologija i predstavlja najlakši način obrazovanja potrebnog kadra, kao sastavni dio ili kao dopuna postojećem sustavu obrazovanja.

Cisco

Cisco Akademija

Cisco akademija mrežnih tehnologija je program obrazovanja u području mrežnih tehnologija nastao tijekom 1997. godine, koji je pokrenula i potpomaže tvrtka Cisco Systems. Do stvaranja programa je došlo jer se pokazalo da škole imaju problema s održavanjem donirane mrežne opreme i od uputa, preko tečajeva, preraslo je u formalni sustav obrazovanja. Danas je program Cisco akademije mrežnih tehnologija nadrastao svoje početke i sve više predstavlja partnerstvo između obrazovnih ustanova, industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija u želji da se unaprijedi nastava i obuči dovoljno radne snage što zahtijeva brzi razvoj informacijske tehnologije i Interneta.

Koristi od programa su višestruke:
• polaznici dobivaju šansu za lakše zaposlenje
• škole dobivaju priliku pružati obrazovanje iz područja pred kojim je velika budućnost, a istovremeno dobivaju ljude koji im trebaju za održavanje njihovih internih mreža
• tvrtke dobivaju obrazovane i certificirane djelatnike
• država dobiva podršku u nastojanjima da uvede informacijske tehnologije u škole i istovremeno manji broj nezaposlenih

Danas Cisco akademija mrežnih tehnologija obuhvaća više od 9 000 akademija u 165 zemlja svijeta (najnovija statistika). Trenutno u svijetu Cisco akademije mrežnih tehnologija pohađa 96.362 polaznika. Među zemljama centralne i istočne Europe koje imaju Cisco akademije mrežnih tehnologija su i Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunjska, Italija, Mađarska. CAMT program podržavaju Vlada i Ministarstvo obrazovanja SAD, a Ministarstvo školstva Austrije planira ga uključiti u redoviti školski nastavni program.

cisco

Prednosti od završene Cisco akademije mrežnih tehnologija

Program CAMT od koristi je učenicima i studentima koji žele produbiti svoja znanja i steći više praktičnog iskustva u području računalnih mreža od onog koje nudi postojeći sustav naobrazbe. Sa završenim tečajem kandidati posjeduju znanja koja im omogućavaju lakše zaposlenje. CAMT sustav obrazovanja može se primijeniti kao program prekvalifikacije, a kao rezultat daje kandidate osposobljene za projektiranje, uspostavu i održavanje računalnih mreža kakve su potrebne školama, fakultetima, velikim i malim tvrtkama iz svih područja djelatnosti. Uvođenje programa Cisco akademije mrežnih tehnologija najlakši je način obrazovanja prijeko potrebnog stručnog kadra za mrežne tehnologije kojeg zahtjeva predstojeći proces informatizacije i umrežavanja državnih uprava i institucija.

Zemlje u kojima je prihvaćen program Cisco akademija:
American Samoa, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Fiji, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Guam Guatemala, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Macau, Macedonia, Malaysia, Mexico, Mongolia, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Papua New Guinea, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela