O-program

O-program

4 lipnja, 2013

[tab name=’Prednosti’]

 

Program stručnog osposobljavanja u svrhu obnavljanja potvrde O-PROGRAM mora proći imatelj potvrde o stručnoj osposobljenosti koji u vremenskom razdoblju od najmanje šest mjeseci i jednog dana do najviše 12 mjeseci kontinuirano nije obavljao poslove za koje posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti, prije ponovnog samostalnog početka rada na tim poslovima.

Redoslijed, sadržaj i vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja, odnosno obuhvat programa u svrhu obnavljanja potvrde o stručnoj osposobljenosti definiran je za konkretan posao.

Obnavljanje potvrde o stručnoj osposobljenosti podrazumijeva da je polaznik programa stručnog osposobljavanja uspješno položio teorijsku i praktičnu provjeru odgovarajućih stručnih znanja i vještina.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

Program se sastoji od 9 cjelina stručnog osposobljavanja, ukupnog trajanja 16 sati, a izvode se u dva modula:

teorijska nastava (8h)
praktične vježbe (8h)

 

[/tab]

 

[tab name=’FAQ’]

 

[faq faq_topic=”o-program”]

[/tab]

[tab name=’Cijena’]

 

Uplatitelj Jednokratno Uplata na rate
Tvrtka 2.500,00 kn + PDV  /
Osobno 1.650,00 kn + PDV /
Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.
Za sve upite, informacije i prijave na seminare, (za sve navedene termine seminara zadnji rok prijave je 30 dana prije objavljenih u godišnjem planu edukacije), javite nam se molimo putem kontakta: sbracun@netakademija.comnakon čega ćemo Vam odgovoriti odnosno poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva.Jednu kopiju uplatnice dostavite najkasnije tjedan dana prije seminara za seminare koji se provode izvan Zagreba, (najmanji broj prijavljenih kandidata je 8),  ili donesite instruktoru na prvo predavanje.Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.

[/tab]

[tab name=’Prijava’]

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”spec-o”]

[/tab]

[end_tabset]