Otvorene prijave na programe AEROTVZ

Otvorene prijave na programe AEROTVZ

30 listopada, 2013

Otvorene su prijave za P-program, S-program i O-program AEROTVZ-a, prema sljedećim terminima:

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”spec-p”]

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”spec-s”]

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”spec-o”]

Napomena: Krajnji rok prijave je 30 dana prije provodbe seminara zbog adminsitrativnog procesa prijave u skladu s zahtjevima CCAA.