Planiranje i provedba znanstvenog istraživanja

Planiranje i provedba znanstvenog istraživanja

12 prosinca, 2013

[tab name=’Prednosti’]

 

Svaki znanstveni rad počiva na istraživanju. Ono je ujedno i preduvjet uspješnog rada.

No, kako ga osmisliti, postaviti i provesti nije uvijek jednostavan odgovor i često je kočnica za mnoga ostvarenja.

Ne dopustite da i vaša ostanu na dnu ladice.

 

Cilj programa

Kroz tečaj izlažu se osnovne metode znanstvenih istraživanja. Polaznici bi trebali po završetku edukacije suvereno vladati osnovnim metodološkim i statističkim pojmovima vezano za njihove stručne i  znanstvene radove.  

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]
Trajanje

Program traje 40 sati.


Sadržaj


Uvod u znanstveno istraživanje (15 sati)

definicija znanstvenog istraživanja;
tipovi istraživanja (prednosti i nedostatci);
projektni znanstveno-istraživački ciklus;
pisanje istraživačkog nacrta;
primjeri istraživanja u različitim znanstvenim granama.

Metodologija eksperimentalnih i ne-eksperimentalnih nacrta (10 sati)

prednosti i ograničenja različitih istraživačkih nacrta;
određenje zavisnih i nezavisnih varijabli;
izvori podataka;
uzorak i mogućnosti generalizacije rezultata;
odabir prikladnih analiza.

Osnovni pojmovi statističke analize (10 sati)

deskriptivna statistika (odabrani pojmovi i teme): mjerne ljestvice, univarijatne analize – frekvencije i postotci, tablični i grafički prikazi podataka, mjere centralne tendencije, tipovi distribucija podataka;
inferencijalna statistika (odabrani pojmovi i teme):
parametrijski i neparametrijski testovi;
bivarijatne i multivarijatne analize – koeficijenti povezanosti, analiza varijance, testiranje statističke značajnosti, T-test, ANOVA, faktorske i regresijske analize.

Pisanje istraživačkih izvještaja (5 sati)

interpretacija rezultata;
zaključci i preporuke;
ciljana publika i diseminacija rezultata.

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]
Preddiplomski sveučilišni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Diplomski sveučilišni studij

Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski doktorski studij

Stručni studij u trajanju kraćem od 3 godine

Stručni studij u trajanju 3 ili više godina

Specijalistički diplomski stručni studij

 

[/tab]

 

[tab name=’Cijena’]

 

Cijena programa iznosi 3.600,00 kn* plativo jednokratno**.

* Program edukacije oslobođen je plaćanja PDV-a po članku 39, stavku 1 Zakona o PDV-u i članku 58 Pravilnika o PDV-u.
**Promotivni popusti i kodovi vrijede za opciju jednokratnog, osobnog plaćanja i ne odnose se na već snižene edukacije i/ili akcije u tijeku. Popusti se ne zbrajaju. Pojedine edukacije mogu biti isključene iz popusta.

Na seminare se prijavljujete putem web-obrasca nakon čega ćemo Vam poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva. Jednu kopiju uplatnice trebate donijeti instruktoru na prvo predavanje. Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.

[/tab]

[tab name=’Prijave’]

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”znanstveni-rad”]

[/tab]

[end_tabset]