Praksa u Hrvatskom telekomu

Praksa u Hrvatskom telekomu

18 prosinca, 2013

Pozivamo vas da se prijavite na praksu u Hrvatskom Telekomu i sudjelujete u razvoju i testiranju najnovijih tehnologija i Cloud aplikacija za Deutsche Telekom Grupu.

Poslovi koji se nude uključuju sudjelovanje u razvoju i testiranjima ICT usluga i aplikacija u Cloudu za poslovne korisnike, priprema tehničke dokumentacije, korisničkih uputa i marketinških materijala za ICT usluge te unos podataka u sustave i ostale administrativne poslove usko vezane uz ICT teme.

Radno mjesto, Zagreb, Vukovarska 23. Početak stručne prakse ASAP.

Prijava na e-mail alen@tvz.hr sa napomenom u subjektu poruke THT-praksa.