objective-c

OOP

900.00 €1,500.00 € (900.00 €)

Svoju popularnost Java može zahvaliti i činjenici da je jedan od rijetkih programskih jezika u kojima je standardiziran rad s elementima grafičkog sučelja. Također, programiranje za mrežno okruženje je bitno olakšano i podignuto na višu razinu apstrakcije, a postoji i niz drugih standardnih biblioteka koje programerima i dizajnerima omogućuju rješavanje kompleksnih problema.

Sve u svemu, prednosti su mnoge, baš kao i primjene.

Programiranje u programskom jeziku Java danas pokriva vrlo široko područje. Aplikacije pisane u Javi izvršavaju se na različitim platformama, od desktop računala s različitim operacijskim sustavima, preko mobilnih i PDA uređaja, bankovnih “čip” kartica, multimedijskih i drugih namjenskih uređaja pa do web aplikacija koje nam dolaze s nekih od najvećih korporacijskih servera.

Poništi odabir
SKU: N/A. Kategorija: .

Prednosti programa

Investicija u učenje Jave je, dakle, istovremeno, i dugoročna i brzo isplativa. Naši vas instruktori uče, ne samo sintaksi jezika i sadržaju biblioteka klasa, već i procesu konstruiranja koda u širem smislu, načinu razmišljanja u pristupu problemu i najboljim tehnikama koje se koriste, pri čemu Java služi kao platforma u tom procesu. A osim osnovnog i naprednog programiranja, stječete znanja i o korištenju standardnih alata koji se koriste u industriji.

Svi naši instruktori stručnjaci su s duljim programerskim stažom u industriji i iskustvom stečenim na barem nekoliko većih projekata u raznim industrijama.

Cilj programa

Ova edukacija osnova je za napredne tečajeve programiranja ili mobilnog računarstva. Polaznici nauče izraditi i primijeniti algoritme za rješavanje programskih problema, prepoznati i dizajnirati osnovnu strukturu računalnih aplikacija, izrađivati konzolne Java aplikacije i sve detalje OOP tehnologije te su po završetku tečaja sposobni stečeno znanje primijeniti na bilo koji drugi programski jezik.

Uz navedene teme objektno orijentiranog programiranja polaznici steknu i sljedeća znanja:

 • Rad s IDE alatima (NetBeans, Eclipse)
 • Rad sa Subversion sustavom za verzije izvornog koda
 • Čitati i razumjeti UML dijagrame
 • Prepoznati i implementirati osnovne uzorke dizajna
 • Dizajnirati aplikacije koristeći troslojnu arhitekturu

Materijali

Polaznicima edukacije dostupni su tiskani materijali u obliku knjižice, primjeri izvornog koda, vježbe i zadaci za svaku nastavnu jedinicu te rješenja svih vježbi zadataka.

No, u stvaranju nastavnih sadržaja idemo bitno dalje, ugrađujući vlastito nastavno i inženjersko iskustvo te prilagođavajući sadržaje profilu naših korisnika i studenata. Naše primjere, vježbe i zadatke kreirali smo sami, dok su svi potrebni materijali su dostupni na hrvatskom jeziku.

Koristeći isključivo Open Source alate i materijale koji su slobodno dostupni, uvijek ih objavljujemo u izvornoj formi i činimo dostupnim i vama. Kada koristimo primjere koda i literaturu s Weba, ograničeni smo na one alate i primjere koji su i vama dostupni (na primjer odlična knjiga „Thinking in Java“ čiji je autor Bruce Eckel. Treće izdanje te knjige nije najnovije, ali je legalno dostupno na Webu u elektroničkoj formi.

Postoji mogućnost dobave literature po nižim cijenama u dogovoru s distributerima.

Metodologija

Za uspješno praćenje studenata i izvođenje nastave koristimo Open Source CMS (Course Management System) aplikaciju Moodle. Svaki student dobiva korisnički račun koji ga prati do kraja edukacije, ali i dalje kada se želi podsjetiti sadržaja predavanja ili dohvatiti neke resurse. Kroz CMS aplikaciju pišete testove i predajete rezultate projektnih zadataka ili kontrolnih zadaća koje vam naši instruktori zadaju.

Uvjeti

Polaznici moraju poznavati rad na računalu (kopiranje i spremanje podataka, datoteka, pretraživanje interneta, rad s konzolom računala i sl.). Poželjno je da su se susreli s nekim od programskih ili skriptnih jezika (Basic, Pascal, HTML, i sl.).

Cijena

Polaznici koje na edukaciju šalje tvrtka = 1 rata 1.500,00 EUR (11.301,75 kn)
ili 2 rate po 850,00 EUR (6.404,33 kn) ukupno 1.700,00 EUR (12.808,65 kn)
Polaznici = 1 rata 1.760,00 EUR (13.260,72 kn)
ili 2 rate po 680,00 EUR (5.123,46 kn) ukupno 1.360,00 EUR (10.246,92 kn)
Studenti = 1.050,00 EUR (7.911,23 kn)
ili 2 rate po 595,00 EUR (4.483,03 kn) ukupno 1.190,00 EUR (8.966,06 kn)
Studenti TVZ-a = 900,00 EUR (6.781,05 kn)
ili 2 rate po 510,00 EUR (3.842,60 kn) ukupno 1.020,00 EUR (7.685,19 kn)

Sadržaj

 • Uvod u programski jezik Java, JVM
 • Ponavljanje: Osnovni tipovi podataka, operatori, varijable, kontrola toka, petlje.
 • Metode
 • Reference, objekti i paketi klasa
 • String i StringBuilder
 • Polja i ArrayList
 • Klase i enkapsulacija
 • Nasljeđivanje
 • Polimorfizam
 • Konstruktori
 • Apstraktne i finalne klase i metode
 • Statička polja klase
 • Sučelja
 • Iznimke
 • Kolekcije
 • Generics

Termin: ožujak 2023.

Informacije o tečaju

110 sati

Hrvatski jezik

Pristup za invalide

Instruktor

Andor Gužvanj

Iskustva polaznika

Što polaznici kažu edukaciji