Projekti EU

Projekti EU

29 siječnja, 2014

[tab name=’Prednosti’]

 

Pristupom u okrilje Europske unije, Hrvatska se počela natjecati za sredstva i sa drugim članicama. I iako je sredstava puno više, više je i uvjeta za ostvarivanje prava na sredstva, natječaja, ali i instrumenata.

O svemu potrebnom za osmišljavanje, izradu i uspješnu provedbu europskog projekta, saznajte u ovom trodijelnom programu:

1.     Novi izvori financiranja iz bespovratnih sredstava EU  – Financijska perspektiva 2014 – 2020

Cilj  edukacije je upoznavanje sa novom financijskom perspektivom EU, odnosno novim Višegodišnjim financijskim okvirom, koji će biti aktualan od siječnja 2014. godine

Upoznajte se sa strateškim ciljevima EU do 2020 i saznajte koji su ciljevi RH za isto razdoblje.

Upoznajte nove instrumente financiranja po ključnim prioritetnim područjima EU i njihove glavne ciljeve Neki Programi EU koje poznajemo se nastavljaju u novoj perspektivi, ali su doživjeli značajne promjene, a ima i potpuno novih instrumenata financiranja s kojima se trebamo upoznati, kako bi se uspješno pripremili za novo razdoblje.

 2.     Priprema projekata za financiranje iz bespovratnih sredstava EU

Upoznajte korake u pripremi projekta za financiranje iz bespovratnih sredstava EU, od razvoja projektne ideje do pisanja projektnog prijedloga.

Naučite koristiti univerzalne alate koji se koriste za planiranje projekata. Saznajte više o troškovima koji se najčešće sufinanciraju.

 3.     Partneri na projektu i organizacija konzorcija na projektima koji se kandidiraju za bespovratna sredstva EU / Financijsko planiranje i troškovni modeli

Saznajte kako pronaći partnere za vaš projekt i kako se u suradnji sa partnerima zaštititi od mogućih problema tijekom pripreme i provedbe projekta. Upoznajte uloge partnera u Konzorciju, te kako upravljati Projektnim Konzorcijem i provedbom projekta.

Upoznajte se sa relevantnim financijskim pravilima EU. Naučite kako iskoristiti maksimalni iznos sufinanciranja,  pravilnim planiranjem troškova i poznavanjem troškovnih modela.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

Trajanje

Program se sastoji od tri modula ukupnog trajanja 12 sati (3 + 2 +5).

Sadržaj

1.     Novi izvori financiranja iz bespovratnih sredstava EU  – Financijska perspektiva 2014 – 2020

Strategija EU 2020
Glavne karakteristike bespovratnih sredstava EU
EU fondovi prema statusu i organizaciji
Ključna prioritetna područja EU i novi instrumenti financiranja za razdoblje 2014 – 2020
RH  – pripreme za korištenje ESI

2.     Priprema projekata za financiranje iz bespovratnih sredstava EU

Vrste projekata
Proces od projektne ideje do realiziranog projekta
Osnovni alati za pripremu projekata

3.     Partneri na projektu i organizacija konzorcija na projektima koji se kandidiraju za bespovratna sredstva EU / Financijsko planiranje i troškovni modeli

Partneri na projektu
Ugovori s partnerima
WBS obavezni radni paketi
Projektni menadžment
Menadžment diseminacije
Relevantna financijska pravila EU
Planiranje troškova
Modeli financiranja
Financijska konstrukcija projekta

 

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]

 

Nema preduvjeta za pohađanje edukacije.

 

 

[/tab]

 

[tab name=’Cijena’]

 

Modul Cijena
Novi izvori financiranja iz bespovratnih sredstava EU  – Financijska perspektiva 2014 – 2020  2.000,00
 Priprema projekata za financiranje iz bespovratnih sredstava EU  2.000,00
Partneri na projektu i organizacija konzorcija na projektima koji se kandidiraju za bespovratna sredstva EU / Financijsko planiranje i troškovni modeli  2.000,00
Program edukacije oslobođen je plaćanja PDV-a po članku 39, stavku 1 Zakona o PDV-u i članku 58 Pravilnika o PDV-u.
Plaćanje se vrši jednokratno, isključivo gotovinom.
Na seminare se prijavljujete putem web-obrasca nakon čega ćemo Vam poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva. Jednu kopiju uplatnice trebate donijeti instruktoru na prvo predavanje. Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.

Promotivni popusti i kodovi vrijede za opciju jednokratnog, osobnog plaćanja i ne odnose se na već snižene edukacije i/ili akcije u tijeku. Popusti se ne zbrajaju. Pojedine edukacije mogu biti isključene iz popusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

[/tab]

[tab name=’Prijave’]
Prijavite se za tečaj na našim stranicama Centra za cjeloživotno obrazovanje.
[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”projekti-eu”]

[/tab]

[end_tabset]