Projektiranje EKMI

Projektiranje EKMI

3 rujna, 2013

[tab name=’Prednosti’]
Komunikacijski sustavi, kao dio elektrotehničkih sustava u građevinama i infrastrukturi, godinama su se projektirali i izvodili bez prave tehničke podloge.

Tehnička rješenja su bila nekompletna, nesuvremena i nepripremljena za rastuće potrebe u korištenju komunikacijskih usluga.

Kroz sustavni pristup vrlo opširnoj i kompleksnoj materiji seminar daje projektantima, ICT stručnjacima i konzultantima potrebna znanja za realizaciju suvremene uslužno orjentirane pasivne komunikacijske infrastrukture koja će zadovoljiti kroz dugi period od 15-25 god.

Norme i regulativa suvremenih generičkih kabliranja neprekidno se razvijaju i dopunjuju u cilju podrške novim uslugama i brzinama.

Koncept elektroničke komunikacijske mrežne instrukture u zgradama širi je od generičkog kabliranja te obuhvaća zakonske odredbe, definiranje potrebnih prostora, kabelskih puteva te povezivanje s vanjskim mrežama. Ovo područje u Hrvatskoj posebno regulira Pravilnik o tehničkim uvjetima za izvođenje EKMI u zgradama (NN 155/2009) te se njegovom tumačenju i provedbi na seminaru posvećuje posebna pažnja.

 

Cilj programa

Kroz sustavni pristup vrlo opširnoj i kompleksnoj materiji seminar daje projektantima, ICT stručnjacima i konzultantima potrebna znanja za realizaciju suvremene uslužno orjentirane pasivne komunikacijske infrastrukture koja će zadovoljiti kroz dugi period od 15-25 god.

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

Trajanje

Program traje 8 školskih sati (1 dan).


Moduli

 1. UVOD

Razvoj suvremene elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture (EKMI) u pogledu tehnologija, brzina, normi i adekvatne HR i međunarodne regulative

 1. OSNOVE KABLIRANJE EKMI

Norme, komponente generičkog kabliranja, Utjecaji okoliša, Požarne osobine kabela i opreme)

 1. KABLIRANJE UREDSKIH PROSTORA – POSLOVNIH ZGRADA

Arhitektura; Horizontalno kabliranje. Određivanje broja priključaka horizontalnog kabliranja; Proračun duljine horizontalnog balansiranog kabliranja; Zonsko kabliranje; Primjena konsolidacijskih točaka; Višekorisničke priključnice MUTO ( Multi User Terminal Outlet). Primjer kabliranja prostora „otvorenog ureda“. Kabliranje za potrebe bežične mreže     . Napajanje putem balansiranog horizontalnog kabliranja (PoE). Svjetlovodno horizontalno kabliranje.  Horizontalno kabliranje za potrebe BCT razvoda i drugih aplikacija. Okosnice zgrade (BB) i kampusa (CB). Svjetlovodne okosnice. Balansirane okosnice. Povezivanje GC poslovnih prostora prema vanjskim mrežama.

 1. KABLIRANJE STAMBENIH PROSTORA

Funkcionalni elementi kabliranja stana (HC): Razdjelnik stana (HD) i sekundarni razdjelnik stana (SHD). Aplikacijski priključci i priključnice kućnog kabliranja. Određivanje potrebnog broja priključaka u stanovima. ICT/BCT svjetlovodno kabliranje stambenih prostora; kabliranje zgrada s više stanova. Telekomunikacijski prostori u stanu/kući (HEF, HE, PDS, SDS, LDS). Povezivanje kabliranja stana prema vanjskim mrežama; Svjetlovodno kabliranje do stana (FTTH)

 1. TELEKOMUNIKACIJSKI PROSTORI I PROSTORIJE

Opći uvjeti za telekomunikacijske prostorije u zgradama. Prostori za prihvat vanjske mreže (BEF, ENR, APS/SPS);  Uvod u prostor pojedinačnog korisnika TEF. Telekomunikacijske prostorije ER, TR, CER, CT. Telekomunikacijski prostori u stanu/kući  HEF, HE, PDS, SDS, LS. Telekomunikacijski ormarić (TC). Dimenzioniranje prostora EKMI u zgradama.  Primjeri rješenja prostora EKMI.

 1. SUSTAV ZA VOĐENJE KABELA PW

Opći zahtjevi na sustav za vođenje kabela. Posebni zahtjevi na PW.  Primjeri izvedbe PW

 1. POVEZIVANJE VANJSKE MREŽE

Točka razgraničenja (TRG) i priključna točka mreže (PTM). Premosni EKM i premosna infrastruktura. Povezivanje EKM na svjetlovodnu pristupnu mrežu. Kabelska kanalizacija.

 1. KABLIRANJE ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG SUSTAVA  I SUSTAVA KABELSKE TELEVIZIJE

Primijenjene norme. ZAS i CATV signali i pojasevi. Kanali i trajne veze BCT kabliranja. Proračun  BCT razvoda. Primjeri kabliranja BCT razvoda u zgradama

 1. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST, SIGURNOST, ELEKTRIČNO NAPAJANJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

Povezivanje elemenata EKMI na mrežu za uzemljenje i izjednačenje potencijala. Povezivanje komunikacijskih ormara, sustava za vođenje kabela na mrežu za uzemljenje i  izjednačenje potencijala.  Odvajanje metalnih kabela EKM od kabela drugih sustava.  Kabliranje EKM oklopljenim vodovima. Primjeri izvedbe sustava uzemljenja i izjednačenja potencijala.

 1. 10.   OZNAČAVANJE, ISPITIVANJE I MJERENJE

Označavanje i identifikacija. Ispitivanje, validacija, mjerenje i certificiranje

 1. 11.  UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA EKMI

Upravljanje i administracija EKMI.  Aplikacije i „Inteligentni“ sustavi generičkog kabliranja.

 1. 12.   PROJEKTIRANJE EKMI

Vrste projekata EKMI. Proces projektiranja EKMI. Složenost, multidisciplinarnosti i iterativnost projektiranja EKMI. Poštivanje normi i pravilnika. Suradnja s regulatornim tijelima, lokalnom samoupravom i operatorima. Suradnja s investitorom. Suradnja s ponuditeljima opreme i rješenja. Zahtjevi na instalatere – izvoditelje, sistemsko jamstvo.

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]

 

Poželjno je iskustvo u dizajnu, projektiranju i održavanju kabelskih sustava.

[/tab]

[tab name=’Cijena’]

 

Cijena programa je 1200 kn + PDV.

 

[/tab]

[tab name=’Prijave’]
[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”projektiranje-ekmi”]

[/tab]

[end_tabset]