Promjene u Cisco programima

Promjene u Cisco programima

13 lipnja, 2019

Početkom ovoga tjedna, Cisco je najavio značajne promjene u strukturi certifikacijskih ispita i programa. Najsnažija promjena zahvatiti će CCNA programe i certifikate Associate razine.

Ukidaju se svi certifikati Associate razine osim CCNA i CCNA CyberOps. CCNA Security program ostati će aktivan.

CCNA program pokrivati će osim Routing i Switching i dodatna područja poput: Security, Virtualization, Network Programmibility, Cloud, Automation, Analytics te Wireless.

CCNP program pratiti će pripremu za polaganje CCNP Enterprise certifikata (300-401 ENCOR i 300-410 ENARSI ispiti).

Više o novoj strukturi možete vidjeti ovdje: www.cisco.com/nextlevel.

NetAkademija će sve nove programe pokretati u skladu sa ažuriranim inačicama.