Red Button

Red Button

3 listopada, 2013

U sklopu Sajma mogućnosti i prezentacije rada policije, 28. rujna 2013. predstavljen je Red button web stranica preko koje se omogućava prijava seksualnog zlostavljanja ili sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece. Na projektu i razvoju sudjelovalo je i Tehničko veleučilište u Zagrebu sa svojim Centrom za sigurniji internet NetAkademije.

Pretpostavlja se da je jedno od petero djece koja koriste Internet primilo prijedlog ili zahtjev seksualne prirode, kao i da je između 25 i 35 posto djece putem interneta bilo izloženo seksualnim sadržajima. Upravo zato, putem stranice redbutton.mup.hr od sada je moguće putem računala prijaviti seksualno zlostavljanje i sadržaj na internetu, što će pomoći u suzbijanju najtežih kaznenih djela na štetu djecu.

Kako bi ukazali na alarmantni porast zlostavljanja djece putem interneta i potakli žrtve na korištenje aplikacije, Red Button nalazi se i na našim stranicama.