Sigurnost djece na Internetu

Sigurnost djece na Internetu

27 ožujka, 2012

Internet –  zamišljen kao medij koji će pomoći u razmjeni informacija, olakšanju edukacije na dobrobit čovječanstva ubrzo je pretrpio zlouporabu od kriminalaca i svih onih koji su u Internetu vidjeli oruđe za izvršenje svojih ilegalnih radnji.

Globalna kriminalna aktivnost, uključujući i pedofiliju, putem Interneta okomila se na najslabije, djecu koja koriste Internet ne znajući za sve opasnosti koje se tamo nalaze.

Društvo je odgovorilo nizom mjera protiv ovog zla kombiniranjem edukacije, zakonskih akata i razvojem sigurnosti Interneta.

Više o samom programu možete vidjeti na našem portalu Sigurnost i zaštita na Internetu