Sustav za administraciju zemljišta

Sustav za administraciju zemljišta

31 siječnja, 2014

[tab name=’Prednosti’]

 

Zemljište (land) je jedan od najvažnijih resursa kojima ljudski rod raspolaže i o kojem moramo i želimo voditi ispravnu politiku. U tom smislu treba biti svjestan i znati što se u modernom smislu podrazumijeva pod sustavom za administraciju zemljišta, koje su komponente sustava, kako se sustav uspostavlja i održava, te koje promjene i poboljšanja možemo očekivati od uspješne uspostave sustava.

LAS daje spoznaju i oruđe na koji način povezati i podijeliti informacije o zemljištu koje mogu promijeniti svijet. LAS nije nova disciplina, Ona se razvila iz područja katastra i zemljišne knjige i njihovog specifičnog usmjerenja na pravnu sigurnost u vezi zemljišta. Stoga katastar ima posebno važnu ulogu kao jedan od glavnih komponenti u LAS-u.

 

Cilj programa

S obzirom na to da su katastar i zemljišna knjiga najvažniji alat u svakom LAS-u, organiziramo za stručnjake koji su zaposleni u organima državne ili lokalne uprave koji u bilo kojem segmentu rada koriste prostorne podatke: prostorno planiranje, korištenje zemljišta, zaštita okoliša, planiranje održivog razvoja, agronomija, šumarstvo, itd., seminar kako bismo polaznicima pružio uvid u LAS kao novu paradigmu, a potom detaljnije opisali ulogu katastra i zemljišne knjige kao alata u LAS-u.

Kako se u stvari radi i interakciji ljudskog roda i zemljišta ta veza ne može se uspješno uspostaviti bez izgradnje sustava, institucija i ljudskih resursa. Edukacija i trajno obrazovanje navedenih resursa je neophodan segment modernog LAS-a i u tom segmentu želimo ponuditi adekvatno obrazovanje.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

Trajanje

Seminar u cjelini traje 32 sata a podijeljen je u dvije tematske skupine:

–         LAS – Katastar  16 sati

–         Informatizacija zemljišnih knjiga 16 sati.

 

Sadržaj

Skup različitih alata i instrumenata LAS-a za svaku državu je drugačiji , uvjetovan sposobnošću uporabe i povijesnim razvojem. Katastar i sustav upisa (zemljišna knjiga) su najvažniji alati, jer oni podržavaju sve ostale funkcije paradigme za administraciju zemljišta (no i katastar sam za sebe je skup alata unutar jedne konceptualne cjeline).

1)     Uvod u LAS

a)     Svrha i osnove
b)    Definicije
c)     Povijest

2)     Katastar- Uvod

a)     Svrha
b)    Povijesni pregled (Svijet i RH)
e)     Definicije
d)    Rječnik pojmova

3)     Katastar – ZIS

a)     Tehnologije
b)    Regulativa (Zakoni, Pravilnici)
c)     Veza sa Zemljišnom knjigom

4)     Prikupljanje podataka

a)     Geodezija (datumi)
b)    Klasična mjerenja (Triangulacija, Poligoni)
c)     Fotogrametrija (Snimanje, Restitucija, Ortofoto)
d)    GPS
e)     Daljinska Istraživanja

5)     GIS

a)     Osnove
b)    HW & SW
c)     Primjena

6)     Kartografija

a)     Osnove – mjerila i projekcije
b)    Karte  – planovi (analogni, digitalni)

Informatizacija zemljišnih knjiga

1)     Uvod u zemljišno knjižno pravo                                      

a)     vrste upisa u zemljišne knjige
b)    postupak provođenja promjena na nekretninama

2)     Pojedinačni ispravni postupci                                    

a)     -pokretanje postupka
b)    prijedlog i isprave koje se dostavljaju uz prijedlog
c)     prigovori
d)    rasprava
e)     donošenje odluke

3)     Postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga

a)     pokretanje postupka osnivanja i obnove zemljišne knjige
b)    ispravni postupak: prijave i prigovori
c)     provedba upisa u zemljišne knjige

4)      Zemljišnoknjižni postupak

a)   pokretanje postupka za upis u zemljišne knjige
b)    pretpostavke za upis u zemljišne knjige
c)   odlučivanje zemljišnoknjižnog suda o dopuštenosti upisa
d)    donošenje odluke
e)    pravni lijekovi protiv odluke zemljišnoknjižnog sud

5)     Stjecanje vlasništva

a)     temelj stjecanja vlasništva
b)    stjecanje prava vlasništva na nekretninama
c)     zaštita vlasništva

 

 

 

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]
Nema uvjeta za pohađanje ovog tečaja.

 

 

[/tab]

 

[tab name=’Cijena’]

 

Cijena programa iznosi 3.500,00 kn, jednokratno.

Program edukacije oslobođen je plaćanja PDV-a po članku 39, stavku 1 Zakona o PDV-u i članku 58 Pravilnika o PDV-u.
Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.
Promotivni popusti i kodovi vrijede za opciju jednokratnog, osobnog plaćanja i ne odnose se na već snižene edukacije i/ili akcije u tijeku. Popusti se ne zbrajaju. Pojedine edukacije mogu biti isključene iz popusta.

Na seminare se prijavljujete putem web-obrasca nakon čega ćemo Vam poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva. Jednu kopiju uplatnice trebate donijeti instruktoru na prvo predavanje. Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.

 

 

 

 

 

 

 

 

[/tab]

[tab name=’Prijave’]

Prijavite se za tečaj na našim stranicama Centra za cjeloživotno obrazovanje.

[EVENT_ESPRESSO_CATEGORY event_category_id=”las”]

[/tab]

[end_tabset]