akcije Tag

Darujte sa stilom!

12 prosinca in Akcije, Vijesti

U ovo doba nezaposlenosti i nesigurnosti, znanje je najbolje ulaganje. Nova znanja i vještine brže nađu put na tržištu rada i otvaraju put novim postignućima. Ima li boljeg poklona? U božićnom duhu darivanja snizili smo cijene Office, Android te edukacija iz područja internet marketinga i prigodno ih...