Učionice – oprema

Laboratoriji Cisco akademije opremljeni su aktualnom mrežnom opremom, u skladu sa najnovijim Cisco programima, a koja se sastoji od uređaja:

  • Router Cisco 2911
  • Router Cisco 2811
  • Router Cisco 1911
  • Switch Cisco 3560
  • Switch Cisco 2960
  • ASA 5505
  • Router Wireless SOHO, razni proizvođači

Svaki polaznik Cisco akademije mrežnih tehnologija na raspolaganju za laboratorijske vježbe ima najmanje 1 router i 1 switch.