Učionice – oprema

Laboratoriji Cisco akademije opremljeni su aktualnom mrežnom opremom, u skladu sa najnovijim Cisco programima, a koja se sastoji od uređaja:Svaki polaznik Cisco akademije mrežnih tehnologija na raspolaganju za laboratorijske vježbe ima najmanje 1 router i 1 switch.