Word 2010

Word 2010

10 rujna, 2012

[tab name=’Prednosti’]

 

Papir trpi sve, poznata je izreka. Ljubavna pisama, dopise, memorandume, bilješke…

S rastom popularnosti i sve većom dostupnosti PC-a korisnicima, računalo je u početku služilo kao zamjena za pisaće strojeve. S razvojem tehnologije i naprednijih mogućnosti, svakodnevni život sve je ovisniji o kompjuterima, no unos i obrada teksta ostaju osnovni preduvjet svakog rada.

Microsoft Word osnova je MS Office paketa i preduvjet poznavanja rada na računalu uopće.

Cilj programa

Ovisno o razini, cilj edukacije je uputiti polaznika u osnove rada ili naprednije korištenje programa za obradu teksta u MS Windows okruženju. Tijekom tečaja polaznici savladavaju načine izrade pisanog dokumenta, njegovo dorađivanje, uređivanje i ispisivanje, kao i stvaranje obrazaca, korištenje skupnog pisma te rad s tablicama i slikama.

Trajanje

Osnovni i srednji tečaj traje 16 školskih sati, a napredni 20 školskih sati.

 

[/tab]

[tab name=’Sadržaj’]

 

WORD  I  OSNOVNA RAZINA

Pogled na Word

Pokretanje aplikacije: otvaranje novog i postojećeg dokumenta, konverzija postojećeg dokumenta. Zatvaranje aplikacije: različite mogućnosti spremanja dokumenta. Kretanje kroz dokument. Pregled sučelja: upoznavanje vrpce, rad s karticama, odabir naredbi, otvaranje dijaloških okvira, statusna traka. Prilagodba okoline uz pomoć alata pozadine. Upotreba funkcije pomoći.

Rad s tekstom

Unos i oblikovanje teksta(brisanje, kopiranje, pomicanje), odabir pisma, format slova, poravnjanje teksta, pobrojani i nepobrojani popisi

Rad s dokumentom

Osnovni elementi dokumenta (slovo, riječ, rečenica, odlomak, odjeljak), primjena uvlaka i postavljanje pomoću dijaloškog okvira, razmaci redova, odlomka. Tabulatori

Osnove grafičkih objekata

Osnove rada s tablicama i slikama.

Postavke stranice

Zaglavlje i podnožje stranice, numeriranje.

Ispis dokumenta

Pretpregled dokumenta, podešavanje ispisa.

 

WORD  II  SREDNJA  RAZINA

Oblikovanje teksta

Upotreba naprednih tehnika za uređivanje teksta, upotreba stila

Oblikovanje dokumenta
Uređivanje zaglavlja i podnožja(polja, datumi, slike) stvaranje različitih zaglavlja/podnožja za različite stranice. Rad s formulama(Equation editor), Izrada stupaca i organizacija prijeloma dokumenta. Izrada predloška za dokument, stvaranje predloška iz postojećeg dokumenta. Upotreba pravopisa. Izrada tabele sadržaja.

Rad s grafičkim objektima

Umetanje tablica, slika, grafikona. Učinkoviti rad s tablicama i grafikonima. Oblikovanje tablica i grafikona. Umetanje i obrada crteža(Clipart, Shapes).
Korisnička suradnja

Stvaranje predloška dokumenta, spajanje dokumenta, skupna pisma, ispis kuverti. Praćenje promjena i višekorisnička suradnja.

Zaštita dokumenata

 

[/tab]

[tab name=’Uvjeti’]

 

Poznavanje i snalaženje u operativnom sustavu MS Windows.

 

[/tab]

[tab name=’Certifikat’]

 

Po završetku svakog tečaja polaznici dobivaju uvjerenje o pohađanju.

 

[/tab]

[tab name=’FAQ’]

 

[faq faq_topic=”microsoft-office”]

[/tab]

[tab name=’Cijena’]

 

WORD I OSNOVNA RAZINA

Uplatitelj Jednokratno Uplata na rate
Tvrtka 540,00 kn /
Osobno 450,00 kn /

 

 

 

 

 


WORD I I NAPREDNA RAZINA

Uplatitelj Jednokratno Uplata na rate
Tvrtka 540,00 kn /
Osobno 450,00 kn /

 

 

 

 

Program edukacije oslobođen je plaćanja PDV-a po članku 39, stavku 1 Zakona o PDV-u i članku 58 Pravilnika o PDV-u.
Na seminare se prijavljujete putem web-obrasca nakon čega ćemo Vam poslati ponudu za plaćanje koju trebate uplatiti putem opće uplatnice ili Internet bankarstva. Jednu kopiju uplatnice trebate donijeti instruktoru na prvo predavanje. Samom uplatom se smatra da ste pristali na pohađanje seminara.

 

[/tab]

[tab name=’Prijave’]
Za sve upite, molimo, kontaktirajte nas na: prijava@netakademija.com.

[/tab]

[end_tabset]